top of page

VEJEN TIL EN PROFITABEL OG BÆREDYGTIG VIRKSOMHED, STARTER MED MEDARBEJDERE MED ET BÆREDYGTIGT MINDSET

Gevinst for både virksomheden og medarbejderne, men også for kunder, investorer, leverandører, samfundet og planeten

En virksomhed med et bæredygtigt mindset har et langsigtet og bæredygtigt formål/purpose. Virksomheden ser alle som interessenter, med et venligt og åbent sind, og har en bevidst, disciplineret og fokuseret opmærksomhed som skaber effektivitet, produktivitet og arbejdsglæde.

Sustainable Minds træner ledere og medarbejdere i et bæredygtigt mindset, så man kommer godt og sikkert ind i det nye paradigmeskift vi ser i verden lige nu. Et paradigmeskift hvor bæredygtighed og ansvarlighed, både overfor vores medarbejdere, kunder, investorer, leverandører, samfund og planeten står højere på agendaen end vækst og profit for enhver pris. Og misforstå mig ikke, det ene udelukker ikke det andet, undersøgelser viser at virksomheder med et bæredygtigt mindset, er mere profitable. De har et klart formål/purpose som ikke kun tjener virksomheden og deres kunder, men også samfundet og jorden som helhed.

Et bæredygtigt mindset hjælper dig og dine medarbejdere med at:

 • Skærpe din evne til at fokusere og styre din opmærksomhed

 • øge selvindsigt samt adgang til og kontrol over tankemønstre og følelser

 • styrke den mentale robusthed 

 • skabe mere nærvær i forhold til dig selv og i relationer

 • forbedre overblik og evne til at prioritere

 • opnå en bedre performance og præstere optimalt 

 • styrke evne til at håndtere og navigere i forandringer

 • blive bedre til at lede dig selv og andre

Et bæredygtigt mindset hjælper virksomheden med at:

 • skabe en forandringsrobust og bæredygtig kultur

 • afhjælpe og forhindre stress

 • øge produktivitet og effektivitet, uden øget arbejdsbelastning (optimalt med mindre arbejdsbelastning)

 • skabe et bedre og mere empatisk arbejdsmiljø

 • skabe et innovativt og kreativt miljø

 • hjælpe virksomheden videre eller på vej i den bæredygtige omstilling som nu og i fremtiden er en ”licens to operate”

 

Jeg tilbyder 3 forskellige varianter af forløbet "bæredygtigt mindset", afhængig af hvor I er i jeres organisation og hvad I ønsker at fokusere på. 

Download en generel beskrivels af "et bæredygtigt mindset", hvor grund forløbet for bæredygtigt arbejdsliv og performance beskrives

BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV

Bæredygtigt arbejdsliv er et forløb med fokus på medarbejderens indre bæredygtighed og evnen til finde ro i både krop og sind, selv i pressede og stressede situationer. Der er fokus på arbejdsglæde og en god work - life balance, samt på at forebygge stress.

BÆREDYGTIG 

PERFORMANCE

Bæredygtig performance er et forløb med fokus på at styrke medarbejdernes indre bæredygtighed og evnen til at fokusere, prioritere effektivt og eksekvere på en hensigtsmæssig måde. Der er fokus på mental effektivitet, produktivitet og arbejdsglæde

BÆREDYGTIG

LEDELSE 

Bæredygtig ledelse er et forløb til dig som leder og din ledergruppe, som ønsker en organisation med en bæredygtig kultur, som også tager ansvar for verden omkring sig. 

Mindfullness-9701.jpg

BÆREDYGTIGT ARBEJDSLIV

Bæredygtigt arbejdsliv er et forløb med fokus på medarbejderens indre bæredygtighed og evnen til finde ro i både krop og sind, selv i pressede og stressede situationer.

 

Stress og en dårlig balance mellem arbejdsliv og privatliv er et øgende problem på arbejdspladser, og koster virksomheder både på trivsel, medarbejder turnover og produktivitet.

 

Vi arbejder med at styrke medarbejdernes robusthed og evnen til at holde overblikket og fokus, også i travle og pressede situationer. Vi træner på at tolke kroppens signaler, så man tidlig opdager hvad man har behov for og hvornår man er ved at overskride sine grænser, så man kan forebygge stress, skabe arbejdsglæde og en god arbejdskultur.

BÆREDYGTIG PERFORMANCE

Bæredygtig performance er et forløb hvor vi fokuserer på at styrke medarbejdernes indre bæredygtighed og evnen til fokusere, prioritere effektivt og eksekvere på en hensigtsmæssig måde.

 

Forskning viser at vores fokus vandrer 47% af tiden vi er i gang med noget, dette kombineret med kravet om at vi skal løbe stærkere og stærkere og vores misforståede forsøg på at multitaske, har en stor effekt på vores performance og oplevelse af arbejdsglæde.

 

I forløbet arbejder vi med værktøjer til at styrke vores fokus og mentale effektivitet, så man kan arbejde smartere, ikke hurtigere. Forløbet styrker medarbejderens evne til at træffe gode beslutninger og fokusere på det der er vigtigt i den givne situation, samt styrker evnen til at navigere i alle de forandringer der er, på en hensigtsmæssig måde både for en selv og virksomheden. 

Mindfullness-9748.jpg
Mindfullness-9834.jpg

BÆREDYGTIG LEDELSE

Bæredygtig ledelse er et forløb til dig som leder og din ledergruppe, som ønsker en organisation der har en bæredygtig kultur, som også tager ansvar for verden omkring sig. I dette forløb sætter vi fokus på at skabe en bæredygtig kultur, hvor forandrings robusthed, arbejdsglæde, mental effektivitet, produktivitet og ansvarlighed er i højsædet.

 

Vi sætter fokus på og arbejder med hvordan I kan arbejde med jeres purpose/berettigelse i denne verden, og om hvordan I kan skabe en bæredygtig virksomhed, som ikke kun minimerer ens footprint, men som faktisk er med til at berige verden ved jeres tilstedeværelse og produkter.

 

I dette forløb bliver man introduceret og træner et bæredygtigt mindset, og arbejder med hvordan dette mindset kan implementeres i forhold til selv ledelse, jeres medarbejdere, jeres kunder, investorer, leverandører, samfundet og ikke mindst miljøet og planeten.

Bæredygtit arbejdsliv
Bæredytig ledelse
Bæredygtig performance
bottom of page