top of page

HVAD HAR MINDFULNESS OG MENTALTRÆNING MED BÆREDYGTIGHED AT GØRE?

Når vi skal ændre en vane og gøre noget andet, end vi er vant til, er vi nødt til at starte i vores sind

Vi lever i en verden i konstant forandring. Og måske netop derfor er vores hjerne meget glad for det, den kender. Derfor kræver det, at vi kender os selv og vores tanker, følelser og handlingsmønstre godt, hvis vi bevidst og på en bæredygtig måde skal kunne navigere i de omskiftelige tider, så vi træffer gode og bevidste beslutninger for os selv, vores virksomhed og for vores verden.

 

Vi oplever i stigende grad at vores arbejdsliv ikke er bæredygtigt. Vi bruger mere energi og kræfter end vi har, og får ikke fyldt op igen. Dette kan og bør vi gøre noget ved, så vi skaber et arbejdsmiljø og en arbejdskultur som sikrer at vi ikke brænder ud. I et bæredygtigt arbejdsliv har man overskud og glæde i både sit arbejde og i sit privatliv.

Mindfulness og mentaltræning

Ved at  træne mindfulness vil du opleve, at du bliver mere fokuseret og nærværende . Du  får lettere ved at fastholde opmærksomheden på en opgave og i en samtale, og du lærer i højere grad at acceptere ting og situationer, som de er, uanset om de er behagelige eller ubehagelige. Det kan gøre det nemmere at navigere i forandringer og i svære eller stressede situationer. Mindfulness handler om at være bevidst om alt det, der foregår i og omkring dig i dette øjeblik, så du får overblik til at handle bevidst og gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Når vi som mennesker er åbne og nysgerrige, er der nemmere for os at se forskellige alternative løsninger, og på den måde bliver vi mere kreative. 

 

Mine forløb tager udgangspunkt i Corporate Based Mindfulness Training (CBMT), som er et mindfulness og mental træningsprogram, der er specialtilpasset til arbejdslivet. CBMT er udviklet i samarbejde mellem mindfulnesseksperter, forskere og repræsentanter for erhvervslivet.

Undervisningen består af en kombination af følgende komponenter: 

Mindfulness/hjerne træning:

  • Du lærer at praktisere simple og kraftfulde øvelser, som styrker fokus, koncentration, bevidsthed og opmærksomhed. Øvelserne kan anvendes i dagligdagen.

Arbejdslivstemaer:

  • Du lærer, hvordan du bringer mindfulness ind i daglige aktiviteter, såsom målsætning, prioritering, planlægning, møder, kommunikation og at navigere i forandringer.  Du får tips og simple værktøjer som nemt kan implementeres i din hverdag

Mentale strategier:

  • Du lærer at skabe en mental attitude og tilgang som vil hjælpe dig med at møde arbejdsudfordringer (og udfordringer generelt) mere effektivt og bæredygtigt

Viden og erfaring fra erhvervslivet

Jeg har mere end 18 års viden og erfaring fra erhvervslivet, hvor jeg har været i finanssektoren og IT-branchen. Alle mine forløb er derfor funderet i den forretningsviden, jeg har erhvervet mig som forretning- og forandringskonsulent, som projektleder og som Product owner og Scrummaster. Det er ekstremt vigtigt for mig, at jeg forstår den verden, jeg kommer ind i, når jeg skal sætte mig ind i mine kunders situationer. På den måde har jeg stort kendskab til både deres udfordringer og muligheder, og jeg kan rådgive baseret på min egen erfaring og forståelse. 

Forandringsledelse

Jeg har stor erfaring inden for forandringsledelse, hvor jeg er certificeret ADKAR practitioner.  Mine erfaring som forandringskonsulent bruger jeg til trygt at  føre mine kursister igennem deres egen forandringsproces, mens jeg lærer dem at støtte både sig selv og deres kollegaer igennem forandringsprocesser på en god og bæredygtig måde. På den måde skaber vi gode resultater, og gevinstrealiseringen sker hurtigere, mens forandringen bliver forankret. 

Den agile tankegang

Som Scrummaster og Product owner har jeg arbejdet med alle aspekter af den agile metode og tankegang. Jeg bruger viden fra den agile tankegang i min undervisning og viser deltagerne hvordan man kan bruge aspekter af denne metode helt ned på personligt niveau. Jeg arbejder med målsætninger og bevist prioritering af arbejdsopgaver for at skabe struktur,  overblik samt sikre at vi når det mål vi har sat os. Med bevidst planlægning samt pomodoro teknikken sikrer man arbejdsro og fokus, og undgår multitasking/ swichtasking, som nedsætter produktivitet og effektivitet. 

FN´s verdensmål og den bæredygtige omstilling 

 Hvis vi skal kunne efterleve FN’s verdensmål, kræver det et nyt mindset. Et mindset hvor vi ikke længere går på kompromis med verdens ressourcer for at skabe vækst og profit, men hvor vi finder en balance, hvor alle interessenter tjener på vores tilstedeværelse - det vil sige virksomheden, medarbejderne, kunderne, investorerne, leverandørerne, samfundet og planeten.  Jeg bruger FN’s verdensmål som rettesnor, både for den måde jeg driver Sustainable Minds på, men også i mine forløb. I min undervisning fokuserer jeg særligt på verdensmål 3 sundhed og trivsel, som er en forudsætning for et godt bæredygtigt arbejdsliv.

bottom of page